(ACFAN00126A)

SKU ACFAN00126A
Brand Arctic
Shipping Weight 0.0500kg
Shipping Width 0.050m
Shipping Height 0.050m
Shipping Length 0.050m